SHARP-LOGO
LOGO-NEW
AMC-LOGO-SMALL

Onderzoek naar Hamstring herblessures preventie

Hamstringblessures zijn de meest voorkomende spierblessure in de sport. In de periode na herstel van een hamstringblessure lopen veel sporters opnieuw een hamstringblessure op. Vooral in de eerste maanden na sporthervatting is het risico verhoogd. Een herblessure aan de hamstring is vaak  ernstiger dan de eerste blessure, waarbij de duur van het herstel vaak langer is.

 

De Nordic Hamstring oefening is een krachtoefeningen voor de hamstrings. Eerder onderzoek toont aan dat het uitvoeren van de Nordic Hamstring Oefening in de voorbereiding van het voetbalseizoen het risico op een eerste hamstringblessure kan verminderen.  Of de Nordic Hamstring Oefening ook hamstring herblessures in de hoog risico periode na sporthervatting kan voorkomen is niet bekend. 

Wat is het doel van het onderzoek?

 

Met dit onderzoek willen we bepalen of het uitvoeren van Nordic Hamstring Oefening effectief is om een hamstring herblessure te voorkomen. Dit betekent dat het in de toekomst wellicht wordt geadviseerd om Nordic Hamstring Oefening te doen om hamstring herblessures te voorkomen. Ook wordt gekeken  wat de effecten van de oefening is op de sprint- en sprongprestaties bij een deel van de proefpersonen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door artsen en onderzoekers van het Amsterdam UMC. Voor dit onderzoek zijn 368 deelnemers nodig. Omdat bij u een hamstringblessure is vastgesteld komt u in aanmerking komt voor deze studie. Het onderzoek start nadat u volledig bent hersteld van de hamstringblessure.

 

In het onderzoek voert de helft van de deelnemers het Nordic Hamstring Oefenprogramma uit aanvullend aan de normale sportbelasting (interventiegroep). De andere helft van de deelnemers zal het programma NIET uitvoeren, maar alleen de normale sportbelasting  (controlegroep). Door loting wordt bepaald in welke groep u zit.

 

Gedurende één jaar vragen we alle deelnemers met online vragenlijsten naar onder andere het optreden van herblessures, hoe veel u heeft gesport, hoe vaak u de oefeningen hebt uitgevoerd en eventuele bijwerkingen van het programma (alleen interventiegroep). Bij een deel van de deelnemers (36 personen) zullen we sprint- en sprongtesten uitvoeren aan het begin van de studie na 10 weken en na 1 jaar.

Wat meedoen inhoudt

Nordic Hamstring Oefenprogramma

Als u in de interventiegroep geloot bent vragen we u het Nordic Hamstring oefenprogramma uit te voeren. In dit programma worden de oefeningen in 10 weken opgebouwd naar maximaal 3 maal per week 3 series van 12 herhalingen.  Daarna wordt gedurende één jaar de oefeningen 1 maal per week 3 series van 12 herhalingen uitgevoerd.

Online vragenlijsten

 

Beveiligde online vragenlijsten worden per e-mail verstuurd. In deze vragenlijsten wordt u onder andere gevraagd of u (her)blessures heeft, hoe vaak u getraind heeft en hoe vaak u het Nordic Hamstring Oefenprogramma heeft uitgevoerd. U wordt gevraagd om de eerste 10 weken elke 1 weken een vragenlijst (ongeveer 4-5 minuten) in te vullen. Daarna krijgt u na 6, 9 en 12 maanden nog een korte vragenlijst opgestuurd.

Sprint- en sprongtesten

 

Bij een deel van de deelnemers (36 personen) zal bij start, na 10 weken en na 1 jaar sprint- en sprongtesten worden uitgevoerd. Deze testen worden op de onderzoekslocatie uitgevoerd en duren ongeveer 30 minuten.

Een schematisch overzicht van allen metingen vindt u in (hier)

Waarom

Als voetballer die een hamstringblessure heeft opgelopen, wil je geen herblessures hebben die je prestaties beïnvloedde. De studies toonden aan dat hamstringblessures een hoge incidentie van herblessures hebben. Enig bewijs toonde aan dat Nordic Hamstring Exercise effectief was in het voorkomen van hamstringblessures. We hopen dat het programma ook effectief kan zijn om de incidentie van hamstring herblessures te verminderen.

DEELNEMEN!

Voor wie?

Ben je een mannelijke of vrouwelijke voetballer, 18-40 jaar oud en volledig hersteld van je hamstringblessure? U komt dus in aanmerking om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wanneer?

Als u een hamstringblessure heeft, u zich op elk moment online registreren tijdens uw revalidatieproces. Het onderzoek start nadat je volledig hersteld bent. De eerste fase van dit onderzoek start in februari 2021 tot het einde van seizoen 2021-2022 (juni 2022).  

 

Hoe meedoen?

Om deel te nemen aan het onderzoek u zich online aanmelden hier.

bij behoefte aan meer informatie kunt u de volgende coördinerende onderzoekers contacten.

 

Muh.Ikhwan Zein (m.i.zein@amsterdamumc.nl)
Orthopedie, Amsterdam UMC
Telefoon: +31 648419199

 

Klik voor de uitgebreide informatiebrief in PDF formaat hier.

Vul de online registratie in hier